Vi skapar trygghet för Dig om livet tar en ny vändning.

Arbetsrätt

Arbetsrätten handlar om förhållandet mellan Dig som arbetstagare och Din arbetsgivare. Arbetsmiljön avgör om Du ska kunna göra ett gott arbete och samtidigt må bra. Som arbetstagare är det viktigt för Dig att känna till och tillvarata Dina arbetsrättsliga rättigheter. Som arbetsgivare är det viktigt att förhålla sig till regelverket i samband med när Du anställer någon eller avslutar en anställning på grund av de stränga skadeståndsregler. Vi biträder klienter, såväl enskilda som företag, i dessa frågor. Exempel på vad vi kan biträda Er med: