Vi skapar trygghet för Dig om livet tar en ny vändning.

Migrationsrätt

Asyl

Asyl innebär att Du söker en fristad och skydd i ett annat land än Ditt hemland. När Du söker asyl i Sverige behöver Du lämna in Din asylansökan till gränspolisen eller hos Migrationsverket. Som asylsökande har Du rätt att få ett offentligt biträde (advokat eller jurist) som hjälper Dig under Din asylprocess. Ditt offentliga biträde är helt kostnadsfri och betalas av Migrationsverket. Du har alltid rätt att önska vilket offentligt biträde Du vill ha. Önskar Du inte någon särskild kommer däremot Migrationsverket att välja ut ett offentligt biträde till Dig.

 

Flytta till någon i Sverige – familjeåterförening

För att flytta till Din familj eller anhörige i Sverige behöver Du ett uppehållstillstånd. Det kan handla om tex att flytta till en make, maka eller sambo. Det kan också handla om Du planerar att gifta Dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige. Även barn under 18 som vill flytta till sina föräldrar i Sverige behöver uppehållstillstånd. Du kan också i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en annan familjemedlem i Sverige som Du har bott tillsammans med i hemlandet. Det kan tex handla om barn över 18 år, mor- och farföräldrar eller faster/moster.

Arbetstillstånd- arbeta i Sverige

Om Du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ha ett arbetstillstånd. Då aktuell lagstiftning är en blandning av både EU och svenska regler är det ganska vanligt att många företag och deras anställda gör fel. Det kan t.ex. handla om att unionsföreträde inte iakttagits, att arbetet med arbetsvillkor är sämre än svenska kollektivavtal eller att den anställde inte har eller haft försäkringsskydd.

Besöka Sverige (visum, visering, Schengenvisering)

Om Du vill besöka Sverige och är medborgare i ett land utanför EU kan Du behöva ansöka om tillstånd för besöket. Det kan tex handla om:

Bli svensk medborgare

När Du har bott i Sverige under några år kan Du ansöka om svenskt medborgarskap. Utöver detta finns det också andra krav såsom att Du har tex styrkt Din identitet och levt ett skötsamt liv i Sverige. Vi kan hjälpa Dig att reda ut alla dessa frågor som Migrationsverket kan ställa som krav på Dig för att Du ska få svenskt medborgarskap.

Förvar

Om Migrationsverket bedömer att det finns risk att Du kommer hålla Dig undan eller inte samarbeta på annat sätt kan Du i vissa fall få ett beslut om uppsikt. Om Migrationsverket bedömer att det inte är tillräckligt med uppsikt kan Du tas i förvar. Det är en mycket ingripande åtgärd att placera någon i förvar eftersom den förvarstagne endast får vistas på en låst avdelning. Vi biträder klienter i alla typer av förvarsfrågor.