Vi skapar trygghet för Dig om livet tar en ny vändning.

Socialrätt

Du som har tvångsomhändertagits enligt LVU, LVM, LPT eller LRV i förvaltningsrättsliga mål har rätt till ett offentligt biträde. Ditt offentliga biträde är helt kostnadsfri och betalas av staten. Den tvångsomhändertagnes vårdnadshavare har också rätt till ett offentligt biträde i mål som avser LVU. När Du anlitar oss som ditt offentliga biträde har vi till uppgift att tillvarata Dina rättigheter och intressen samt se till att Du får en rättvis prövning i domstolen.

Eftersom mål inom socialrätt är ofta ganska känsliga är vi mycket noga med att lyssna på vad Du har att säga och utformar därefter vårt professionella arbete utifrån Dina behov och önskemål.