Vi skapar trygghet för Dig om livet tar en ny vändning.

Avtalsrätt

Såväl privatpersoner som företag kommer i kontakt med avtalsrätten. Det kan t.ex. handla om avtal avseende köp av varor, tjänster eller fastighet. Ett avtal kan t.ex. innehålla vad man kommit överens om, när man ska betala och andra prestationer äga rum. Det kan också handla om var prestationerna ska ske, hur de ska och när ska ske. Ibland händer det tyvärr att man har svårt att förutse en viss situation och som kan inträffa och vilka konsekvenser det kan få pga. det. Ett bra avtal minimerar dessa risker i framtiden.

Vi hjälper både privatpersoner och företag med upprättande av avtalsgranskning, uppträdande av avtal och juridisk rådgivning angående olika typer av avtal.